Hoe werkt de STAP-aanvraagprocedure?

Het STAP-budget gaat 1 januari 2022 in, maar kan vanaf 1 maart 2022 aangevraagd worden en om het netjes te spreiden over het jaar kan er in 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden aangevraagd worden. Hierbij geldt per termijn: op is op. Alleen scholingsactiviteiten die door de erkende opleiders in het Scholingsregister zijn geplaats, komen in aanmerking voor het STAP-budget. De burger vraagt het ontwikkel budget zelf aan, als deze wordt toegekend, vindt rechtstreekse betaling van het voorschot aan de opleider plaats.


Voor het aanvragen van het STAP-budget heeft de burger een STAP-aanmeldingsbewijs nodig van de opleider. Via DigiD kan de aanvraag ingediend worden op een speciaal Burgerportaal.

 

De procedure is daardoor als volgt: 
1. Zoek een passende opleiding in het Scholingsregister.
2. Vraag een STAP-aanmeldingsbewijs bij de opleider aan.
3. Dien een aanvraag in via DigiD in het speciale Burgerportaal.
4. Na toekenning van het STAP-budget volg en voltooi je de scholingsactiviteit. 

Stap budget aanvragen kinderopvang

Veelgestelde vragen

Wat wordt er bedoelt met “iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt”?

– Een volwassene tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;

– Een volwassene die volksverzekerd is (o.a. AOW, ANW, WLZ) gedurende 6 maanden in de afgelopen 2 jaar;


Welke kosten vallen onder het STAP-budget?

Volgens de regeling komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

– Les-, cursus-, of examengeld;

– Kosten van door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen; deze middelen dienen noodzakelijk te zijn voor het volgen en afronden van de opleidingsactiviteit, mits deze kosten in rekening worden gebracht door de opleider;

– Kosten voor een EVC-procedure die door de EVC-aanbieder in rekening worden gebracht.


Kan ik ook een scholing volgen die duurder is dan € 1000,-?

Ja, dat kan, het bedrag boven de € 1000,- subsidie wordt gefactureerd door de opleider.


Kan ik ook een scholing volgen van € 200,- bij de ene opleider en € 700,- bij een andere opleider?

Nee, dat kan niet. Je mag maar eenmaal een aanvraag doen met een STAP-aanmeldingsbewijs van 1 opleider. De opleider kan wel samenstellingen maken van scholingen en die in het Scholingsregister als pakket aanbieden.


Ik volg momenteel een andere opleiding met studiefinanciering. Kom ik in aanmerking voor STAP-budget?

Nee, indien er sprake is an andere publieke onderwijs financiering heb je geen recht op het ontwikkel budget.


Wat gebeurt er als ik tussentijds stop of niet slaag voor de aangevraagde scholing?

Indien de burger niet voldoende aanwezig is geweest of niet aantoonbaar voldoende inspanning heeft geleverd, dan kan het zijn dat de kosten teruggevorderd worden bij de burger.


Mag ik STAP-budget aanvragen voor een scholing die reeds gestart is?

Nee, dat mag niet. De scholing moet starten binnen 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak, maar altijd na de aanvraagdatum.


Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik voor het STAP-budget in aanmerking kom?

Binnen enkele minuten na het indienen van de aanvraag wordt al duidelijk of je in aanmerking komt voor het STAP-budget.


Wat gebeurt er wanneer ik geen STAP-budget toegekend krijgt voor de scholing waar ik me ingeschreven hebt?

Bij een aanmelding is sprake van een voorlopige inschrijving. De voorlopige inschrijving dient dan beschouwt te worden alsof deze niet heeft plaatsgevonden, tenzij je ervoor kiest om de kosten zelf te voldoen.


Kan de subsidie ook aan de burger uitbetaald worden?

Nee, dat kan niet. 


Hoe gaat het met de betaling wanneer mijn scholing voor het deel boven de € 1000 euro door mijn werkgever of gastouderbureau betaald wordt?

Dan kunnen er afspraken gemaakt worden met de opleider waar de overige factuur naartoe gaat.

Definitieve aanmelding

Vanaf 1 maart 2022 kun je aanspraak maken op het STAP-budget via de website www.uwv.nl/stap.
Om goed op de hoogte te blijven van wijzigingen in nieuws, wet- en regelgeving schrijf je je in voor de nieuwsbrief van Stap-budgetkinderopvang.

Meer informatie van de overheid

• STAP-budget: Leven Lang Ontwikkelen

• STAP-budget.nl