STAP-budget Kinderopvang

Een Leven Lang Ontwikkelen voor iedere burger

Wat is het STAP-budget voor de kinderopvang?

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing.
Per 1 januari 2022 gaat de regeling van start en vanaf 1 maart 2022 kan iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt budget aanvragen voor zijn of haar eigen ontwikkeling, dus ook professionals werkzaam in de kinderopvang, BSO en gastouderopvang. Het budget bedraagt maximaal € 1000,- per jaar en is inzetbaar voor het volgen van een (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding, training of EVC-traject. 

Het STAP-budget kan jaarlijks in 6 termijnen van 2 maanden aangevraagd worden. Na het kiezen van een scholingsactiviteit uit het speciale STAP-Scholingsregister vraagt iedere burger het STAP-budget zelf aan met DigiD. Na toekenning van het STAP-budget vindt een rechtstreekse betaling van het voorschot aan de opleider plaats.

Waarom is het STAP-budget belangrijk voor de kinderopvang?

Jezelf uitdagen en ontwikkelen is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil dat iedereen, ook zzp-ers en werknemers in de kinderopvang, de regie over hun eigen loopbaan en ontwikkeling kunnen nemen. Met de subsidieregeling STAP-budget is een leven lang ontwikkelen voor iedereen in de sector kinderopvang een stap dichterbij. Door de laagdrempelige aanvraagmogelijkheid verwacht het kabinet dat er met het STAP-budget betere ondersteuning geboden kan worden aan zowel praktisch als theoretisch opgeleide professionals als aan instromers in de kinderopvang. Dit eigen leer- en ontwikkelbudget kan ervoor zorgen dat professionals in de kinderopvang gemotiveerd blijven om zichzelf verder te scholen en ontwikkelen binnen hun eigen interesse. 

Feiten en Cijfers

Leven Lang Ontwikkelen

Wie zich blijft ontwikkelen is flexibeler en staat sterker in de arbeidsmarkt. In Nederland geeft 19% van de 25-65-jarigen aan een opleiding of cursus te volgen. Dat zijn ca. 1,7 miljoen mensen.

Deelname aan LLO

Hoogopgeleiden scholen zich het meest bij. Sinds 2009 is de deelname aan bijscholing onder werklozen aan het dalen. Mensen die niet actief zijn, nemen minder deel aan bijscholing.

STAP-budget

Vanaf 2022 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor ca. 200/300.000 mensen. Per burger is tot € 1.000,- STAP-budget per jaar aan te vragen om scholing te volgen.

Mogelijkheden met het STAP-budget kinderopvang

Erkende opleiders plaatsen hun scholingen in het Scholingsregister. Hieronder bevinden zich enkele opleiders die gespecialiseerd zijn in bij- en nascholing voor de kinderopvang, zoals bijvoorbeeld KinderWijs TV. Uit het scholingsaanbod in het Scholingsregister kan een keuze gemaakt worden. Live trainingen, online modules, los of in pakketvorm, leerroutes en branche-erkende opleidingen zullen in 2022 in de basisvariant van STAP beschikbaar zijn. Heb je speciale wensen voor jezelf of voor je personeel? Informeer dan bij de opleidingsinstelling van je voorkeur of zij een scholing binnen jouw wensen beschikbaar kunnen maken in het Scholingsregister.
In de doorontwikkelingsfase van STAP wordt een uitbreiding gedaan naar EVC-trajecten, meerjarige opleidingen en duaal leren in het mbo en hoger onderwijs. 

Hoe werkt het STAP-budget?

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Stap 1: kiezen

Kies je gewenste scholing uit het Scholingsregister. Meld je aan en vraag een aanmeldingsbewijs van de opleidingsinstelling.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Stap 2: aanvragen

Vraag je STAP-budget aan bij UWV met je Digid en wacht of je het budget toegekend hebt gekregen.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Stap 3: aan de slag

Volg je scholing en zorg dat je een certificaat of bewijs van deelname behaald.

Up-to-date blijven?

Ben je werkzaam in de kinderopvang en wil je goed op de hoogte blijven van al het nieuws rondom het STAP-budget en een Leven Lang Ontwikkelen speciaal voor kinderopvang? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief STAP-budgetkinderopvang.nl.